Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Pułtuskiego
Strona główna
PCZK
OBRONA CYWILNA
KATALOG ZAGROŻEŃ
MAPY ZAGROŻENIA I MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO
SYGNAŁY ALARMOWE
OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
WAŻNE TELEFONY I ADRESY
ISTOTNE WYDARZENIA
SERWIS POGODOWY
LINKI
Polityka cookies
BIBLIOGRAFIA
Mapa Strony
 
 PCZK
   Lokalizacja PCZK
   Funkcje i rola PCZK w systemie zarządzania kryzysowego
   Podstawowe zadania PCZK
   Schemat struktury PCZK
   Schemat strutkury PZZK
   Zarządzenia Starosty Pułtuskiego
   WYCIĄG Z POWIATOWEGO PLANU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
 OBRONA CYWILNA
 KATALOG ZAGROŻEŃ
   KATALOG ZAGROŻEŃ NA TERENIE POWIATU PUŁTUSKIEGO
   Klasyfikacja zagrożeń meteorologicznych
   PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ
   ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ
 MAPY ZAGROŻENIA I MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO
 SYGNAŁY ALARMOWE
 OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
   POWIADOMIENIE POZIOM I DLA PM10, PM2,5, BENZO(A)PIREN, NO2
   ZAGROŻENIE ASF - ULOTKA INFORMACYJNA
   Rozporządzenie MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieni
   Komunikat dot. informacji IRSN na temat wykrycia obecności śladowych ilości jodu-131 na terenie Euro
   ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA - ZALECENIA DLA LUDNOŚCI
   APEL DO HODOWCÓW DROBIU - PTASIA GRYPA
   ROZPORZĄDZENIE MRiRW ws. ZARZĄDZENIA ŚRODKÓW ZWIĄZANYCH Z WYSTĄPIENIEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW
   BARSZCZ SOSNOWSKIEGO
   JAK UNIKNĄĆ ZACHOROWANIA NA GRYPĘ?
   UWAGA METANOL ZABIJA
   Ostrzeżenie przed spożywaniem alkocholu niewiadomego pochodzenia
   Pomoc osobom bezdomnym
   materiały informacyjne do pobrania
 WAŻNE TELEFONY I ADRESY
 ISTOTNE WYDARZENIA
   PRZEDSTAWICIELE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ UKRAINY Z WIZYTĄ W STAROSTWIE I PCZK 12.09.2017
   ĆWICZENIE POMÓR 2017 – KARNIEWO 13 CZERWCA 2017 R.
   KWALIFIKACJA WOJSKOWA 1-17 LUTY 2017
   GRA DECYZYJNA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 STYCZEŃ 2017
   SZKOLENIE OBRONNE MARZEC 2016
   POWIATOWO-GMINNE ĆWICZENIA OBRONNE, PK. „PUŁTUSK 2015”
   HISTORIA ZWIĄZKU STRZELECKIEGO „STRZELEC” ORGANIZACJI SPOŁECZNO WYCHOWAWCZEJ
   Zarządzanie Kryzysowe w Praktyce - Wizyta studentów AON
   STAN WODY W RZEKACH ZLEWNI NARWI
   KWALFIKACJA WOJSKOWA 2014
   PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z WZMOCNIENIEM SYSTEMU PRZECIWPOWODZIOWEGO POWIATU PUŁTUSKIEGO
   KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2013
   PODZIĘKOWANIE
   Wizyta delegacji z Gruzji w Powiecie Pułtuskim
   Wizyta profesorów i studentów AON w PCZK
   Młodzieżowe zawody sportowo - obronne w Chrcynnie
 SERWIS POGODOWY
 LINKI
 Polityka cookies
 BIBLIOGRAFIA
 
Mapa strony A- A A+  
Dla osób słabowidzących wersja kontrastowa
Starostwo Powiatowe w Pułtusku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk

Wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman