Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Pułtuskiego
Strona główna
PCZK
OBRONA CYWILNA
KATALOG ZAGROŻEŃ
MAPY ZAGROŻENIA I MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO
SYGNAŁY ALARMOWE
OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
WAŻNE TELEFONY I ADRESY
ISTOTNE WYDARZENIA
SERWIS POGODOWY
LINKI
Polityka cookies
BIBLIOGRAFIA
WAŻNE TELEFONY I ADRESY

 NAZWA JEDNOSTKI
TELEFON
FAX
ADRES

POWIATOWE CENTRUM 
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
W PUŁTUSKU

  w godzinach pracy:
tel.: 23-306-71-85
tel./fax: 23-306-71-86
tel. kom. całodobowo: 
603-506-207

ul. Daszyńskiego 19
06-100 Pułtusk
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU
tel./fax: 23-306-71-82
tel./fax: 23-306-71-83
ul. Daszyńskiego 19
06-100 Pułtusk
WOJEWÓDZKIE CENTRUM
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
W WARSZAWIE
tel.: 22-595-13-00/01/02
fax: 22-595-13-50
fax: 22-695-19-40
fax: 22-695-63-53
tel. alarmowy 987
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
W PUŁTUSKU
998
tel.: 23-692-11-50
fax. 23-692-00-06
ul. Daszyńskiego 19
06-100 Pułtusk
KOMENDA POWIATOWA POLICJI 
 W PUŁTUSKU
997
tel.: 23-692-72-00
fax: 23-692-72-48
ul. Rynek 23
06-100 Pułtusk

POLICYJNY OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA 

800-120-226

 
RATOWNICTWO MEDYCZNE

999
tel.: 29-765-03-00

 

ul. Kościuszki 49
07-410 Ostrołęka

CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO W RADOMIU

112

ul. Traugutta 57
26-600 Radom

SZPITAL POWIATOWY W PUŁTUSKU 
SP. Z O.O. 

tel. 23-691-99-01/02
fax. 23-691-99-06

ul. T. Kwiatkowskiego 19
06-102 Pułtusk

NOCNA POMOC LEKARSKA

23-692-55-55

 

STRAŻ MIEJSKA W PUŁTUSKU

tel.fax: 23-692-06-12

ul. Staszica 35
06-100 Pułtusk

PUŁTUSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

tel.: 666-357-777

ul. Stare Miasto 28
06-100 Pułtusk

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

ENERGA OPERATOR - EKSPLATACJA 
I INWESTYCJE PŁOCK SP. Z O.O. 
REJON ENERGETYCZNY CIECHANÓW (OBEJMUJĄCY GMINY: GZY, POKRZYWNICA, PUŁTUSK, WINNICA, ŚWIERCZE)

991
tel.: 801-404-404

     

     ul. Mławska 3
      06-400
Ciechanów

 POGOTOWIE ENERGETYCZNE

PGE DYSTRYBUCJA S.A.
ODDZIAŁ WARSZAWA

REJON ENERGETYCZNY WYSZKÓW
(O
BEJMUJĄCY GMINY: OBRYTE, ZATORY 
I CZĘŚCIOWO POKRZYWNICĘ)

991
tel.: 22-340-41-00

ul. Pułtuska 116
07-200 Wyszków

POGOTOWIE GAZOWE

REJON DYSTRYBUCJI GAZU WYSZKÓW

992

tel.: 29-742-93-62
fax: 29-742-90-56
Al. Marszałka J. Piłsudkiego 103
07-200 Wyszków
POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE W PUŁTUSKU
tel.: 23-692-54-83
fax: 23-692-00-99
ul. 3 Maja 20
06-100 Pułtusk
PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
W PUŁTUSKU
tel./fax: 23-692-55-91
ul. 3 Maja 20
06-100 Pułtusk

 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU

tel./fax: 23-692-85-77

ul. 3 Maja 20
06-100 Pułtusk

NADLEŚNICTWO PUŁTUSK
STRAŻ LEŚNA
tel./fax: 23-692-14-65
tel./fax: 23-692-54-90
ul. Bartodziejska 50
06-100 Pułtusk
PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA 
W WARSZAWIE
POSTERUNEK TERENOWY
PUŁTUSKU
tel.: 23-691-04-44
tel.: 502-076-200
ul. Staszica 35
06-100 Pułtusk
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII    W PUŁTUSKU
tel.: 23-692-55-84
fax: 23-692-88-11
ul. Daszyńskiego 19/57
06-100 Pułtusk
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PUŁTUSKU
tel.: 23-692-50-71
fax: 23-692-61-66
ul. 3 Maja 20
06-100 Pułtusk
POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO W PUŁTUSKU
tel./fax: 23-692-18-83
ul. Białowiejska 5
06-100 Pułtusk
INSPEKTORAT 
WOJEWÓDZKIEGO
 ZARZĄDU MELIORACJI
I URZĄDZEŃ WODNYCH W PUŁTUSKU
tel./fax: 23-692-34-35
ul. Szkolna 3
06-100 Pułtusk

DELEGATURA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORIATU OCHRONY ŚRODOWISKA    W CIECHANOWIE

tel. 23-672-59-55, 23-672-38-62
fax. 23-672-52-61

ul. Strażacka 6
06-400 Ciechanów

AGENCJA ATOMISTYKI
tel.: 22-628-27-22
fax: 22-629-01-64
Ul. Krucza 36
00-522 Warszawa
CENTRALNE LABORATORIUM
OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
tel.: 22-811- 00-11
fax: 22-811-16-16
ul. Konwaliowa 7
03-194 Warszawa
NADZÓR WODNY DĘBE
REGIONALNY ZARZĄD 
GOSPODARKI 
WODNEJ W WARSZAWIE
tel.: 22-782-30-89
fax: 22-774-32-40
Zapora w Dębe
05-140 Serock
WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ 
W  WYSZKOWIE
tel./fax: 29-742-30-25 
wew. 722
ul. Serocka 3
07-400 Wyszków
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ W PUŁTUSKUSP. Z O.O.
tel.: 23-692-31-47
fax: 23-692-03-59
ul. Mickiewicza 36
06-100 Pułtusk
PUŁTUSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. 
tel.: 23-692-52-51
tel.: 23-692-51-43
tel./fax: 23-692-27-22
ul. Staszica 35
06-100 Pułtusk
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI SP. Z O.O. W PUŁTUSKU
tel./fax: 23-692-17-79
ul. Wyszkowska 2
06-102 Pułtusk
STAROSTWO POWIATOWE
W PUŁTUSKU
tel.: 23-306-71-01  Sekretariat
tel.: 23-306-71-02  Kancelaria
fax: 23-306-71-09
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
06-100 Pułtusk
URZĄD MIEJSKI
W PUŁTUSKU
tel.: 23-692-03-91
tel.: 23-692-82-41
fax: 23-692-42-96
ul. Rynek 41
06-100 Pułtusk
URZĄD GMINY
GZY
tel./fax: 23-691-31-22
tel./fax: 23-691-31-67
Gzy 9
06-126 Gzy
URZĄD GMINY
OBRYTE
tel.: 29-741-10-37
tel./fax: 29-741-10-04
Obryte 185
07-215 Obryte
URZĄD GMINY
POKRZYWNICA
tel.: 23-691-87-21
fax: 23-691-85-55
Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
URZĄD GMINY
WINNICA
tel.: 23-691-40-92
tel./fax: 023-691-40-25
ul. Pułtuska 25
06-120 Winnica
URZĄD GMINY
ŚWIERCZE
tel.: 23-691-60-12
fax: 23-691-60-45
ul. Pułtuska 47
06-150 Świercze
URZĄD GMINY
ZATORY
tel.: 29-741-03-87
tel./fax: 29-741-03-94
ul. Jana Pawła II 106
07-217 Zatory

 

Mapa strony A- A A+  
Dla osób słabowidzących wersja kontrastowa
Starostwo Powiatowe w Pułtusku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk

Wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman