Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Pułtuskiego
Strona główna
PCZK
OBRONA CYWILNA
KATALOG ZAGROŻEŃ
MAPY ZAGROŻENIA I MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO
SYGNAŁY ALARMOWE
OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
POWIADOMIENIE POZIOM I DLA PM10, PM2,5, BENZO(A)PIREN, NO2
ZAGROŻENIE ASF - ULOTKA INFORMACYJNA
Rozporządzenie MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieni
Komunikat dot. informacji IRSN na temat wykrycia obecności śladowych ilości jodu-131 na terenie Euro
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA - ZALECENIA DLA LUDNOŚCI
APEL DO HODOWCÓW DROBIU - PTASIA GRYPA
ROZPORZĄDZENIE MRiRW ws. ZARZĄDZENIA ŚRODKÓW ZWIĄZANYCH Z WYSTĄPIENIEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW
BARSZCZ SOSNOWSKIEGO
JAK UNIKNĄĆ ZACHOROWANIA NA GRYPĘ?
UWAGA METANOL ZABIJA
Ostrzeżenie przed spożywaniem alkocholu niewiadomego pochodzenia
Pomoc osobom bezdomnym
materiały informacyjne do pobrania
WAŻNE TELEFONY I ADRESY
ISTOTNE WYDARZENIA
SERWIS POGODOWY
LINKI
Polityka cookies
BIBLIOGRAFIA
OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY

 
   POWIADOMIENIE POZIOM I DLA PM10, PM2,5, BENZO(A)PIREN, NO2
   ZAGROŻENIE ASF - ULOTKA INFORMACYJNA
   Rozporządzenie MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieni
   Komunikat dot. informacji IRSN na temat wykrycia obecności śladowych ilości jodu-131 na terenie Euro
   ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA - ZALECENIA DLA LUDNOŚCI
   APEL DO HODOWCÓW DROBIU - PTASIA GRYPA
   ROZPORZĄDZENIE MRiRW ws. ZARZĄDZENIA ŚRODKÓW ZWIĄZANYCH Z WYSTĄPIENIEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW
   BARSZCZ SOSNOWSKIEGO
   JAK UNIKNĄĆ ZACHOROWANIA NA GRYPĘ?
   UWAGA METANOL ZABIJA
   Ostrzeżenie przed spożywaniem alkocholu niewiadomego pochodzenia
   Pomoc osobom bezdomnym
   materiały informacyjne do pobrania
 
 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

Komunikat Państwowej Agencji Atomistyki
 

           We środę, po godzinie 16-ej Komisja Europejska ogłosiła informację o awarii, jaka miała miejsce w elektrowni jądrowej Krsko w Słowenii. Według tej informacji nastąpiło rozszczelnienie pierwotnego obiegu chłodzenia reaktora. Z uszkodzonego obiegu wydostawało się 2,4 metra sześciennego wody na godzinę. Woda ta zawiera substancje promieniotwórcze, ale pozostaje w obrębie obudowy bezpieczeństwa reaktora i jest przechowywana w odpowiednich zbiornikach.

          Komisja Europejska ogłosiła alert zalecając państwom członkowskim przeprowadzenie na terytorium swoich krajów pomiarów poziomu promieniowania.Późnym wieczorem – po godzinie 22-ej –Komisja Europejska alert odwołała. Urząd dozoru jądrowego Słowenii oświadczył, że sytuacja jest pod kontrolą, a reaktor został wyłączony.Urząd dozoru poinformował także, że nie ma żadnego zagrożenia dla ludzi, ani środowiska.W oświadczeniu podano również, że w incydencie nie ucierpieli pracownicy elektrowni, ani nikt inny.
 
          Na polecenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki również w Polsce przeprowadzono pomiary poziomu promieniowania. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów PAA oświadcza, że żadna ze stacji pomiarowych nie zarejestrowała podwyższonego poziomu radioaktywności.PAA oświadcza również, że awaria w elektrowni jądrowej Krsko nie stanowi żadnego niebezpieczeństwa dla Polski i nie zagraża w najmniejszym stopniu obywatelom naszego kraju.
 
     Rzecznik Prezesa PAA
     Dr Stanisław Latek

 

Mapa strony A- A A+  
Dla osób słabowidzących wersja kontrastowa
Starostwo Powiatowe w Pułtusku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk

Wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman