Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Pułtuskiego
Strona główna
PCZK
OBRONA CYWILNA
KATALOG ZAGROŻEŃ
MAPY ZAGROŻENIA I MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO
SYGNAŁY ALARMOWE
OSTRZEŻENIA, KOMUNIKATY
WAŻNE TELEFONY I ADRESY
ISTOTNE WYDARZENIA
SERWIS POGODOWY
LINKI
Polityka cookies
BIBLIOGRAFIA
MAPY ZAGROŻENIA I MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej opracował mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.

Szczegółowe informacje dotyczące map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, w tym: zakresu ich opracowania, metodyki wykonania, danych wykorzystanych do ich opracowania oraz struktury bazy danych przedstawione zostały w „Raporcie z wykonania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego”, opublikowany pod adresem:
http://www.isok.gov.pl/pl/mapy-zagrozenia-powodziowego-i-mapy-ryzyka-powodziowego

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego dostępne są na stronie internetowej Informatycznego Systemu Osłony Kraju:
http://www.mapy.isok.gov.pl/imap/

 

Mapa strony A- A A+  
Dla osób słabowidzących wersja kontrastowa
Starostwo Powiatowe w Pułtusku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk

Wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman